Belbins teamroller

Til teamudviklingen benytter vi det mest anvendte koncept til forståelse og analyse af teamroller, udviklet af den anerkendte doktor i psykologi Meredith Belbin www.belbin.com.

Meredith Belbin er bredt anerkendt som ophavsmanden til begrebet “Teamroller” og er et “must” for alle som interesserer sig for udvikling af samarbejdsrelationer og hvilke faktorer der motiverer mennesker der arbejder i teams.

Et team har fælles mål og er indbyrdes afhænge af hinanden for at kunne løse opgaven.

Belbin har identificeret 9 teamroller, men et team består ikke altid af ni teammedlemmer. Heldigvis kan hvert teammedlem varetage en eller flere roller. Derfor behøver et team ikke bestå af flere end 3-6 personer for at kunne fungere optimalt. Forudsat at alle roller er repræsenteret.

Teammedlemmets adfærd tager udgangspunkt i en lang række faktorer (se model). For at sammensætte et effektivt team er det nødvendigt at identificerer teammedlemmers mulige stærke og svage sider. Målet er at kortlægge hvilke roller de kan spille i samarbejdet.

Du kan kontakte os på e-mail for flere informationer om hvordan, vi kan hjælpe dig og din virksomhed med teamudviklingen.

House of Solutions     e-mail: info@house-of-solutions.dk