Ansøgningstips

Dit CV og din ansøgning er det første indtryk, en virksomhed får af dig og derfor er netop disse to elementer utrolig vigtige. House of Solutions kan hjælpe dig med at optimere dine papirer og derved give dig bedre chancer for at få drømmejobbet. Ganske få mangler i dine papirer kan det betyde, at du ikke kommer til samtale på jobbet.

Se muligheder og tro på dig selvNår vi læser dine personlige data, foretager vi en vurdering af de faglige og personlige kvalifikationer og kompetencer, der er relevant i stillingen. Det er vigtigt, at såvel ansøgning som CV er så ærligt og så korrekt som muligt. Både CV og ansøgning kan skrives i prosatekst.

CV’et (livsforløb)
Dine kvalifikationer kommer bedst til udtryk ved et retvisende og opdateret CV med en grundig beskrivelse af din joberfaring, dine kvalifikationer og din uddannelsesbaggrund.  Dit CV handler om fortiden og må fylde 2-4 sider.

Din joberfaring skal beskrives dybdegående og ud for hver enkelt stilling bør du angive start og slut tidspunkt (måned/år), arbejdsgiver, by, virksomhedstype, stillingsbetegnelse,  nøgleområder, ansvarsområder og dine arbejdsopgaver. Det du tager for givet eller opfatter som indforstået og ikke skriver i dit CV, kan betyde at du ikke får stillingen.
Du kan desuden skrive om ledelsesansvar, reference til hvilken chef, projekter og tillidserhverv, resultater og succes samt eventuelt, hvordan du fik stillingen og hvorfor du stoppede.

Du skal beskrive din uddannelsesbaggrund og dine kompetencer inden for IT og sprog. Uddannelse kan opdeles i grund-, videregående- og efteruddannelser samt kurser. Under kompetencer og uddannelse kan du beskrive uddannelsessted, niveau, længde, karakter og hvilke kompetencer det har givet dig.

Du kan oplyse om din familie (civilstand, børn, forældre og søskende), strafferetslige forhold (straffeattest), boligforhold (ejer/lejer, hus/lejlighed), transportform (bil, cykel, bus) og kørekort (bil tilrådighed). Du kan skrive om dine udlandsophold, foreningsmedlemskaber, bestyrelses- eller tillidsposter, fritidsinteresser og motionsdyrkning.

Jo mere virksomheden ved om dig – des bedre kan de vurdere, om du er egnet til stillingen. Du må ikke gå på kompromi med indholdet, så hellere bruge en side mere.

Ansøgningen
Din ansøgning er et salgsbrev for at komme til jobsamtalen. Når du søger en stilling, er det vigtigt, at du gør dig overvejelser om hvilke ting, der lægges vægt på i stillingsannoncen. Virksomheden beskriver krav og ønsker til ansøgeren i et stillingsopslag og det er disse forhold, du skal forholde dig til i ansøgningen. Det er lettere – både for dig og for virksomheden.

En jobansøgning skal være KORT - MÅLRETTET - FREMADRETTETAnsøgningen skal ikke være en gengivelse af indholdet fra dit CV, for en ansøgning skal være KortMålrettetFremadrettet. Du skal tydeligt redegøre for din motivation for at søge dette job.

Du skal koncentrere dig om at fremhæve din relevante kompetencer i relation til netop dette job i denne virksomhed. Der findes ingen standardansøgning! Vi stiller altid spørgsmålet “Hvad kan denne kandidat tilføre virksomheden?” Det skal du gøre dig klart og beskrive det i din ansøgning.

En personbeskrivelse af dig selv, er altid et godt element i en ansøgning og det skal naturligvis sættes i relation til de arbejdsopgaver, stillingsannoncen beskriver.

Den uopfordrede ansøgning
Når du søger uopfordret, er det vigtigere at tage udgangspunkt i hvilken type stilling, du vil søge. Det er derfor nødvendigt at lave et grundigt forarbejde om virksomheden, produkter, fremtidsplaner og behov og dernæst tydeliggøre, hvordan du kan bidrage positivt til virksomheden. Sammenlign med kravene i tilsvarende stillingsannoncer på nettet.

Opsætning
Undlad at eksperimentere med kreative indslag (spændende indpakning, store billedfiler og lignende). Disse kreative påfund er upraktiske, tidskrævende og vanskelige at sende som elektroniske filer. Vi modtager kun filer i Microsoft Office eller pdf-format. Du kan med fordel kopiere din ansøgning direkte ind i e-mailen.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV – og ønsker dig held og lykke med din jobsøgning.

Hvis du har fået viden og inspiration af denne artikel, så send os to ord på en e-mail om dine tanker. Vi glæder os til at høre fra dig.

House of Solutions     e-mail: info@house-of-solutions.dk