Feedback-model “Burger”

Feedback-modellen er en struktureret måde at give en tilbagemelding på og er en enkelt og nem måde at give konstruktiv feedback på.

Feedback model "Burger"Du skal forestille dig en sandwich opbygget af en bolle med en bøf i midten. Brødet symboliserer det positive i feedbacken og bøffen symboliserer det negative, altså den adfærd, der ønskes ændret. Det negative er altså ”pakket” pænt ind i det positive.

Brød:    Tre specifikke positive ting
Bøf:       Et forslag til forbedring
Brød:    General positiv

Du starter med at anerkende modtageren for på den måde at gøre det lettere for modtageren at ”indtage” det ønske, du har til forandring.

Det er vigtigt, at du her er specifik. Vi er tilbøjelige til at være meget generelle, når vi roser hinanden, vi siger ”du er skide god til det der” Men hvad er ”det der”? Og hvad er det præcist, der gør personen ”skide god”?

Du kan eksempelvis sige: ”Jeg var rigtig glad for at have dig med til mødet. Må jeg have lov at give dig feedback på det? (Indledning). Jeg lagde mærke til, at du var godt forberedt (specifikt nr. 1). Jeg hørte, du formulerede dig klart og tydeligt under præsentationen (specifikt nr. 2) og jeg så du havde optimeret dine skitser (specifikt nr. 3).”

Når du leverer ”bøffen”, skal du så vidt muligt holde dig til en ting af gangen. Vi har svært ved at ”indtage” mere end en slags kritik af gangen. Vi er tilbøjelige til kun at høre en ting og lukke resten ude. Så vælg din bøf med omhu! Tag det vigtigste først og vent med resten. Har du flere ting, kan du lave flere sandwich efter hinanden.

Du kan eksempelvis sige: ”Mit forslag til forbedring er, at du, næste gang vi har møde, kommer til tiden. På den måde kan vi alle holde vores deadline og få et endnu mere effektivt møde”. Du skal holde fokus på adfærd og komme med forslag til, hvad der kan opnås gennem ændret adfærd.

Det sidste led i feedbackmodellen er den generelle positive information, som du giver, for at afslutte på en god måde og efterlade et positivt sidste indtryk. Herved afslutter du på en anerkendende måde – trods den uhensigtsmæssige adfærd.

Du kan eksempelvis sige: ”Jeg synes generelt, at vi får lavet så meget godt sammen”, ”Ellers er jeg utrolig glad for din indsats….godt gået” eller ”Generelt er jeg rigtig glad for at arbejde sammen med dig”.

Efter inspiration af Christina Greve, NLP Practitioner med speciale i coaching.

Hvis du har fået viden og inspiration af denne artikel, så send os to ord på en e-mail om dine tanker. Vi glæder os til at høre fra dig.

House of Solutions     e-mail: info@house-of-solutions.dk