Sprogkundskaber

House of Solutions anvender den europæiske 5 niveau skala for at opnå et fælles referencegrundlag til vurdering af sprogkundskaber i CVet. Skalaen kan anvendes til It-kundskaber ved at bruge orderne 1. Nybegynder/novice 2. Avanceret begynder 3. Kompetent udøver/rutineret 4. Kyndig udøver/instruktør 5. Ekspert i et program. Det er ikke tilstrækkeligt at nævner det It-program, du har arbejdet med.

SPROGKUNDSKABER
Sprog Dansk Engelsk Tysk Svensk Norsk Finsk Fransk Italiensk
Høreforståelse
Talefærdighed
Skriftlige færdigheder

 

Høreforståelse Talefærdighed Skriftlige færdigheder
1 Rimelig forståelse af sproget i en forenklet form, især ved en hensynsfuld taler. Stort besvær i gruppesituationer. Temmelig begrænset ordforråd og tilsvarende besvær med samtale. “lommeparlør”-niveau”. Kan skrive ord og simple, korte sætninger. Stor usikkerhed i korrekt stavemåde og grammatisk brug.
2 Grundig forståelse af en enkelt taler og rimeligforståelse i gruppesituationer, hvor samtalens emner er daglige. Har besvær med telefonsamtaler. Kan samtale med enkeltpersoner, men manglende ordforråd er en hæmsko. Grammatisk usikkerhed og besvær ved telefonsamtaler. Har et rimeligt ordforråd og kan ved hjælp af ordbog skrive enkelte forretningsbreve, rapporter m.v. med visse fejl i struktur, grammatik og stavning. Mere vanskelige tekster volder problemer.
3 Forstår ukomplicerede samtaler. Faste vendinger, dialekter/accenter medfører undertiden meningsforstyrrelser. Kan følge telefonsamtaler uden alvorlige vanskeligheder, men må undertiden bede om gentagelser. Har et udmærket ordforråd, der dækker et stort emneområde, men har besvær ved at tale frit. Lidt langsom til møder og ved telefonsamtaler. Er sikker nok i ordforråd og sprogets struktur til at skrive forretningsbreve og almindelige rapporter. Må til tider søge hjælp i ordbøger.
4 Udmærket forståelse i alle daglige situationer og i en del specielle emner. Har kun vanskeligheder med at vænne sig til dialekter, visse specielle emner og talemåder, især i pressede situationer. Er i stand til at klare telefonsamtaler uden besvær. Kan tale temmeligt frit og tillidsfuldt med et godt ordforråd. Begrænsninger i ordforråd med hensyn til talemåder og/eller fagudtryk. Ordforråd tilstrækkeligt nuanceret til skriftlige fremstillinger om stort set alle emner uden grammatiske fejl. Begrænsninger med hensyn til faste vendinger og/eller fagudtryk. Stavefejl sjældne.
5 Problemfri forståelse indenfor et stort emneområde. Kan hurtigt vænne sig til forskellige dialekter og kan følge de mest krævende mundtlige situationer uden besvær. Har omfattende ordforråd, også med talemåder, kan tale frit, tillidsfuldt og uden besvær indenfor et stort emneområde. Skriver stort set som indfødt om ethvert emne. Præcis og nuanceret anvendelse af ordforråd og grammatik indenfor komplicerede emneområder.

 

House of Solutions     e-mail: info@house-of-solutions.dk