Fejlansættelser

House of Solutions har samlet begrundelser ved fejlansættelser af medarbejdere i virksomhederne.  De økonomiske konsekvenser er store og tidsforbruget bliver mere end fordoblet ved valg af den forkerte medarbejder.

  • Fejlansættelser koster alt for megetErhvervspsykolog Edith Kahlke anslår, at en fejlrekruttering let ender med at koste virksomheden en million kr. eller mere.
  • Undersøgelser har vist, at omkostningerne ved ansættelse af en ny medarbejder koster mellem 75 og 150% af den opsagte medarbejders årsløn (D.T. Philips “The price tag of Turnover”, Personnel Journal).
  • Carl Bro har beregnet, at det koster kr. 2-300.000 at erstatte en ikke-akademiker, mens en akademiker koster ca. kr. 1/2 million at erstatte.
  • Novo Nordisk har beregnet, at det koster ca. kr. 300.000 at erstatte en medarbejder, som er fratrådt eksklusiv tabt viden.
  • PWC har beregnet, at det koster ca. Skr. 700.000 at fejlansætte en medarbejder.

Fejlansættelser sætter dybe spor i organisationen

Udover de spildte ressourcer til oplæring skaber det træthed og frustration, når medarbejderne oplever, at kollegerne udskiftes. Det er let at komme ind i en negativ spiral med høj personaleomsætning, lav medarbejdertilfredshed, dårligt omdømme, vanskeligheder ved at tiltrække kvalificerede medarbejdere og dermed mindre gode ansættelser.

“En rekrutteringsproces er ikke venstrehåndsarbejde og håndterer man den sådan, går det mange gange galt” siger Vibeke Skytte, rådgivningschef i Ledernes Hovedorganisation.

Du kan kontakte os på e-mail for flere informationer om hvordan, vi kan hjælpe dig og din virksomhed med en rekruttering, der skaber succes for begge parter.

House of Solutions     e-mail: info@house-of-solutions.dk