Kommunikation

Et team preformer bedst, når alle teamroller er repræsenteret i teamet. Begrebet teamroller dækker over forskellige måder en række medlemmer med karakteristiske personlige egenskaber og evner bidrager til et team.
Belbin Certificeret Konsulent

Teamets succes afhænger af det indbyrdes mønster de danner, og af hvor godt de enkelte roller bliver spillet.

Vi tilbyder teamudvikling af ledelsesteam og medarbejdergrupper, der giver konkrete og anvendelige værktøjer til fremtiden.

Vores teamudvikling med BELBIN forløber over to hele dage og giver indsigt i hinandes teamroller reduceres konflikter og styrker kommunikationen.

Du kan kontakte os på e-mail for flere informationer om hvordan, vi kan hjælpe dig og din virksomhed med teamudviklingen.

House of Solutions     e-mail: info@house-of-solutions.dk