Rekrutteringsproces

House of Solutions anvender en gennemarbejdet og professionel rekrutteringsproces for at sikre kvaliteten i vores arbejde og for at sikre succes for både virksomheden og kandidaterne.

Trin 1 – Forundersøgelse og forventningsafstemning
Forundersøgelsen tager afsæt i de reelle behov i virksomheden. I samarbejde med virksomheden afdækker vi de konkrete behov, succeskriterier, forventninger til og fremtidsmuligheder for den nye medarbejder.

Vi skaber succes for både virksomheden og kandidatenVi tilbyder som standard en personlighedsprofil af nærmeste leder for at skabe et bedre match til den kommende medarbejder. Vi tager udgangspunkt i virksomhedens holdninger, værdier, behov og konkrete situation. Sideløbende vurderes afdelingens sammensætning og uddannelsesbehovet for den kommende medarbejder.

Forundersøgelsen danner, sammen med en stillingsbeskrivelse, en job- og personprofil, udgangspunkt for en kandidatprofil med minimumskrav til kompetencer, erfaring og viden og med udspecificerede ønsker til personlige egenskaber og holdninger.

Trin 2 – Annoncering og tiltrækning
Kandidatprofilen danner, sammen med et struktureret spørgeskema, udgangspunkt for udarbejdelsen af en stillingsannonce. Annoncen præsenteres på jobportaler på internettet og som trykt medie i en avisannonce efter godkendelse i virksomheden.

Valg af jobportaler og trykt medie aftales mellem os og virksomheden og udvælges ud fra stillingens niveau og kompleksitet. Stillingsannoncen er tilgængelig på vores hjemmeside, på flere jobportaler og kandidatemner søges også på CV-databaser og på internettet.

Trin 3 – Kandidatbehandling
Alle kandidater evalueres løbende og ansøgninger modtages gerne inden ansøgningsfristen. Efter ansøgningsfristen kan der gå op til tre uger, før kandidaterne får besked om en samtale hos os.

Bliver kandidaten ikke udvalgt til samtale, vil vi hurtigst muligt give besked til kandidaten. Det sker, når en samlet vurdering af kandidaten er til stede. Alle kandidater modtager skriftligt svar, om de er gået videre i processen eller har fået et afslag.

Den e-mail adresse kandidaten anvender til ansøgningen, fungerer som et ID. Vi anbefaler derfor, at kandidaten anvender en personlig e-mail adresse og ikke en arbejdsmail eller en e-mailadresse, der deles med andre.

Trin 4 – Forhåndsvurdering
Relevante kandidatemner screenes gennem et telefoninterview baseret på det strukturerede spørgeskema. Efterfølgende gennemføres en jobsamtale med fire til seks kandidater alt efter mængden af jobansøgere.

Formålet med jobsamtalen er:

1.      at gøre kandidaten bekendt med stillingsrammer og muligheder med fokus på CV-gennemgang og faglighed i forhold til stillingen

2.      at kandidaten kan præsentere sig selv

3.      at give intervieweren tilstrækkelig information til en vurdering om kandidaten matcher stillingen

4.      at give kandidaten mulighed for at vurdere, om stillingen matcher kandidatens forventninger

 

Alle kandidater vil efter en vurdering af profil og match få skriftlig besked, om de går videre i rekrutteringsprocessen.

Vi finder den manglende brikTrin 5 – Shortlist
De relevante kandidater vurderes i samarbejde med virksomheden. Efter første runde går typisk to til tre kandidater videre til næste runde.

Trin 6 – Personvurdering
Udvalgte kandidater modtager en personlighedsvurdering baseret på skriftlig besvarelse af spørgsmål, psykologiske analyser og kompleksitetsniveau. Efterfølgende gennemføres dybdeinterview med fokus på at afdække kandidatens egnethed (styrker, potentiale, motivation og ambitioner). Formålet er primært at afdække personkemi og specifikke forhold.

Repræsentanter fra virksomheden kan deltage i interviewet og samtalerne kan gennemføres i virksomheden eller på vores adresser. Kandidaten modtager feedback på de gennemførte analyser og vurderinger ved slutningen af samtalen.

Trin 7 – Afslutningsfasen
Efter samtalerne evaluerer vi analyseresultaterne og sammenholder det oprindelige resultat af stillingsprofil analysen med personprofil analysen for på den måde at afdække forskellen mellem den ideelle profil og virkelighedens profiler. Vi vurderer hvem af kandidaterne i slutfeltet der bedst matcher de nødvendige krav og så mange af de ønskelige krav som muligt.

Der indhentes to til tre dybdegående referencer hos tidligere arbejdsgivere eller andre relevante referencepersoner på de bedst egnede kandidater. Formålet med referencerne er at give os et retvisende billede af topkandidaterne, inden de præsenteres for virksomheden.

Rapporteringen til virksomheden gives mundtligt.  Hvis der er mere end én egnet kandidat, gives der en prioriteret rækkefølge med begrundelser. På baggrund af yderligere samtaler i virksomheden udvælges den endelige kandidat og der skrives under på en ansættelseskontrakt for at påbegynde ansættelsesforholdet med den nye medarbejder. Det er naturligvis op til virksomheden at foretage det endelige valg.

Trin 8 – Introduktion
En rekrutteringsproces slutter normalt når personen er fundet efter “Trin 7 – Afslutningen”, men vi ser rekruttering, introduktion og uddannelse som en naturlig sammenhæng for at præstere excellent i virksomheden. Derfor arbejder vi sammen med virksomheden som en naturlig videreførelse af rekrutteringsprocessen.

Det hænger sammenVi tilbyder, i samarbejde med virksomheden, at udarbejde et introduktionsforløb for de første to måneders ansættelse i virksomheden for at sikre en effektiv introduktion for den nye medarbejder. Vi følger op på introduktionsforløbet og medarbejderens præstationsniveau gennem samtale med både den ansatte og nærmeste leder i op til et år efter ansættelsen.

 

Mange virksomheder vælger selv at ansætte medarbejdere, hvilket kan være både meget succesfuldt og meget  problematisk. Virksomhederne skal have den nødvendige tid og fokus, tilstrækkelig med erfaring, rutine og professionalisme, de nødvendige værktøjer og relevante testsystemer, ellers kan det hurtigt komme til at koste mange penge at rekruttere selv.  Rekruttering er ikke venstrehåndsarbejde og der findes mange faldgruber i rekrutteringsprocessen.

Du kan kontakte os på e-mail for flere informationer om rekrutteringsprocessen eller om hvordan, vi kan hjælpe dig og din virksomhed med en rekruttering, der skaber succes for begge parter.

House of Solutions     e-mail: info@house-of-solutions.dk