Fravær og Sundhed

Det er vigtigt, for både virksomheden og  for den enkelte medarbejder, at nedbringe fravær og fastholde medarbejderne på arbejdspladsen. House of Solutions er en stærk samarbejdspartner for at få reduceret antallet af sygedage og fastholde medarbejderne på arbejdspladsen.

Fravær fra arbejdspladsen
Grundlæggende tiltag om fraværs- og fastholdelsespolitik, rundbordssamtaler, lovpligtige sygesamtaler, rundbordssamtaler, coaching ved fravær, den svære samtale, advarsler og opsigelser af enkelte personer eller af grupper.

Lederudvikling
Reduktion af fravær handler om trivsel, udvikling af ledere omkring MUS, kommunikation, teambuilding og power coaching.

De elementer, vi arbejder med, kan ses direkte på bundlinjen og er direkte håndgribelige og brugbare i dagligdagen.

Du kan kontakte os på e-mail for flere informationer om hvordan, vi kan hjælpe dig og din virksomhed med at fastholde medarbejderne og nedbringe fraværet.

House of Solutions     e-mail: info@house-of-solutions.dk