Arbejdsmiljø

House of Solutions har stort fokus på at nedbringe fravær og fastholde medarbejderne. Det har vist sig at livsstilssygdomme er årsag til mange fraværsdage på danske arbejdspladser og det anbefales at der gennemføres et årligt sundhedstjek til både mænd og kvinder.

Green smiley Undersøgelser og lovgivning

EU-direktiv (93/104, artikel 9) fastslår, at nat- og skifteholdsarbejdere skal tilbydes en helbredsundersøgelse med regelmæssige mellemrum.

Statens Institut for Folkesundhed påpeger, at moderat eller svær overvægt er årsag til 1.8 mio. ekstra fraværsdage om året på danske arbejdspladser.

Forsker Karl Bang Christensen publicerede i april 2007 en videnskabelig undersøgelse (2003-07) for arbejdsmiljøinstituttet omkring effekten af rygning i forhold til langtidssygefravær. Undersøgelsen viste, at rygere har 18-26% mere langtidssygefravær end ikke-rygere. Note 1

Arbejdsvilkårene påvirker risikoen for hjertekarsygdomme på to måder: note 2

  1. Gennem fysiologiske processer (fx forhøjet blodtryk)
  2. Ved at påvirke livsstilen (fx tobaksrygning eller kost)

I Danmark er arbejdsmiljøet årsag til cirka 20% af hjertekarsygdommene. I arbejdet er de hyppigste årsager psykisk arbejdsmiljø (stress) note 3, skiftende arbejdstider, specielt ved natarbejde, passiv rygning, støj, en række kemiske stoffer, fysisk inaktivitet i arbejdet.

De væsentligste faktorer, der øger risikoen for hjertekarsygdomme, er køn (at være mand), arvelig disposition, ensidig kost, manglende motion, fedme (specielt fedme omkring maven – “æblefacon”), tobaksrygning, stress, forhøjet blodtryk, højt kolesterol indhold i blodet og diabetes.

Note 1 www.arbejdsmiljoforskning.dk.
Note 2:
www.arbejdsmiljøviden.dk
Note 3: “job strain” og “indsats-belønning”

Du kan kontakte os på e-mail for flere informationer om hvordan, vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

House of Solutions     e-mail: info@house-of-solutions.dk