Lederpotentiale

House of Solutions ved, at udvikling af leder og medarbejdere giver effekt på bundlinjen og derfor har vi samlet undersøgelser der underbygger vores udsagn. Investering i uddannelse og udvikling har stor betydning for virksomhederne og for deres medarbejdere både for image, arbejdsglæde og på bundlinjen.

Lederpotentiale– kan du eller din virksomhed undvære den gevinst?

Undersøgelser

Ca. 25% af danske ledere har svært ved at klare lederjobbet, er meget pressede og desillusionerede, har ringe tiltro til egne evner, oplever mange barrierer for at udøve god personaleledelse og giver en ringe eller ingen ledelse til deres medarbejdere. Hvordan påvirker det produktivitet, kvalitet, stress, udvikling, motivation og image? Note 1

Evnen til empati og coaching er vigtigere end at være resultatorienteret og have overblik siger danske ledere (født efter 1963) om kravet til morgendagens leder.Note 2

Det økonomiske bidrag til virksomheden er 225% større hos de medarbejdere, der performer bedst i forhold til dem, som performer dårligst. Note 3

Bundlinjen er 39% bedre i virksomheder med høj moral og motiverede medarbejder end hos gennemsnittet. Note 4

Højt motiverede medarbejdere er op til 127% mere effektive end gennemsnitligt motiverede medarbejdere. Note 5

Se også undersøgelser om coachingpotentialet.

Note 1: Huset Mandag Morgen, Ingeniørforeningen m. fl. om underskudsledere
Note 2: Analyse om morgendagens ledere af Steen Hildebrandt i Dagbladet Børsen
Note 3: McKinsey
Note 4: Fortune Magazine
Note 5: Seven Pillars of Visionary Leadership, Cox and Rock

Du kan kontakte os på e-mail for flere informationer om hvordan, vi kan hjælpe dig og din virksomhed med udviklingen af dine ledere.

House of Solutions     e-mail: info@house-of-solutions.dk