Sygefravær og fastholdelse

House of Solutions arbejder med coaching til at fremme sundhedstilstanden hos den enkelte person. Vi kan gennem coaching få medarbejderen hurtigere retur til arbejdspladsen.

Fastholdelse gennem coaching afkorter fraværBeskæftigelsesministeriet vurderer, at det samlede sygefravær i Danmark svarer til, at ca. 140.000 fuldtidspersoner er væk fra arbejde hele året.

Langtidssygemeldte ansatte har en forhøjet risiko for at forlade arbejdsmarkedet helt og en markant større risiko for at dø tidligere end medarbejdere med kort fravær fra arbejdspladsen.

Dårligt arbejdsmiljø er en hyppig årsag til langvarige sygemeldinger, og at antallet af sygemeldinger kan nedsættes med en tredjedel, hvis arbejdsmiljøet blev forbedret. Arbejdsmiljøet skaber primært psykiskbetingede sygemeldinger, som depressioner, stress og andre arbejdsrelaterede lidelser.

Ved mere end 13 ugers sygefravær bliver 25% af de sygemeldte udstødt fra det ordinære arbejdsmarked og tallet øges til 80% efter 52 ugers fravær.

Ansatte indenfor social- og sundhedssektoren har 60% højere risiko for at være langtidssyge end gennemsnittet, mens akademikere har en risiko, der er næsten fire gange mindre end gennemsnittet.

Personer i 40’erne har knapt dobbelt så høj risiko for langtidsfravær som de yngste og de ældste.

Kvinder har i gennemsnit 36% højere risiko for langtidssygefravær end mænd og den øges, når de er utilfredse med ledelseskvaliteten eller oplever rollekonflikter og lav belønning i arbejdet.

Du kan kontakte os på e-mail for flere infornationer om hvordan, vi kan hjælpe dig og din virksomhed med at fremme sundheden og nedbringe fraværet.

House of Solutions     e-mail: info@house-of-solutions.dk