Outplacement

Mange virksomheder vil på et tidspunkt have behov for at foretage organisatoriske ændringer. Det kan være ved fusioner, virksomhedsopkøb, frasalg eller lignende. Fælles for de fleste situationer er, at det medfører nedskæringer i medarbejderstaben. Det kan være større grupper eller blot enkeltpersoner, som virksomheden må sige farvel til.

House of Solutions tilbyder outplacement for medarbejderen, der er blevet opsagt, hvor vi kombinerer individuel rådgivning og coaching med et jobsøgningskursus.Hvilken vej skal jeg gå? Vi tror på, at ansvaret ligger hos den opsagte, som vi støtter og vejleder mod en ny fremtid.

Medarbejderen tilknyttes både en konsulent og en coach fra House of Solutions. De to personer fungerer som sparringpartnere under hele forløbet, som tilpasses individuelt og består af 6-10 personlige møder.

Forløbet er en vekselvirkning mellem konsulentbistand, hjemmearbejde og individuel jobsøgningsforløb som kan kombineres med et fælles jobsøgningskursus.

Handleplan
Sammen med medarbejderen udarbejder vi en individuel handleplan, der er målrettet medarbejderens baggrund, målsætning og motivation. Medarbejderes motivationsretning afdækkes i forhold til brancher, virksomhedstyper, stillingsindhold og vilkår.

Coaching
Medarbejderen deltager i coaching, der gennemføres som en individuel proces, for at medarbejderen kan udfolde sit personlige talent. Coachingen tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders ønsker om faglig og personlig udvikling.

Jobsøgning
Medarbejderens faglige og personlige kompetencer afdækkes og dokumenteres i form af CV og ansøgningsmaterialer og eventuelle udviklingssider afdækkes.

Der iværksættes en vifte af jobsøgningsaktiviteter som søgning gennem avis, online medier, jobdatabaser, rekrutteringsvirksomheder, henvendelse til potentielle arbejdsgivere, vores eksisterende kunder og registrering i vores kandidatdatabase. Der følges op på job research og igangsættes træning i samtaleteknik.

Opfølgning
House of Solutions står til rådighed i et forløb på 6 måneder og følger op på medarbejderen efter ansættelse i en ny stilling. Formålet er at sikre, at medarbejderens ressourcer, motivation og målsætning i videst muligt omfang er blevet indfriet.

Du kan kontakte os på e-mail for flere informationer om hvordan, vi kan hjælpe dig og din virksomhed med genplacering og outplacement.

House of Solutions     e-mail: info@house-of-solutions.dk