Kriseforløb

De typiske reaktionsmønstre hos en opsagt medarbejder og det efterfølgende kriseforløb med opsigelsesfaserne er en viden som alle opsagte medarbejdere bør have for effektivt at kunne bearbejde en opsigelse.

Hvordan reagerer vi på en opsigelse?
Det er naturligvis ubehageligt for et menneske at modtage sin afsked. Det gælder i øvrigt uanset om medarbejderen har været forberedt på opsigelsen eller ej. Flere undersøgelser har påvist, at en opsigelse er en af de værste psykiske belastninger, en person kan komme ud for. Samtidig viser alle erfaringer, at hvis situationen gribes rigtigt an, så kommer man fornuftigt gennem forløbet.

Reaktioner
Reaktioner på en opsigelse kan være meget forskellig fra menneske til menneske. For nogle vil det være en stor krise og for andre en lettelse. Nogle vil være kede af det, mens andre vil være vrede. Nogle bliver bitre, mens andre igen lukker sig inde. Når man får en så voldsom oplevelse, som det er at miste sit job, så reagerer psyken og det er en form for krise. En krise er en normal reaktion på en unormal tilstand. Årsagerne til en krise kan være mange, f.eks. er trafikuheld, et dødsfald, økonomisk ruin eller en opsigelse. Det er vigtigt at understrege, at en krise betyder, at psyken reagerer normalt på en unormal tilstand.

Et typisk forløb
Et typisk kriseforløb kan opdeles i fire faser, selv om faserne kan være svære at adskille. Det skal præciseres, at mennesker i krise kan have meget forskellige krisereaktioner og at det langtfra er alle, der bliver opsagt, der vil opleve en krise. Ifølge den svenske psykiater Johan Cullberg (1934) kan de fire faser opdeles i:

1. Chokfasen
2. Reaktionsfasen
3. Bearbejdningsfasen
4. Nyorienteringsfasen

1. Chokfasen
Når meddelelsen om opsigelsen bliver viderebragt, kan reaktionen være chok. På det fornuftsmæssige plan begribes situationen, men på det følelsesmæssige plan kan det være et forsøg på at fornægte det hele. Meddelelsen er simpelthen for voldsom at opfatte og handlingen vil være et forsøg på at kontrollere følelserne og situationen. Det skete forekommer uvirkeligt og det vil være helt naturligt at fornægte alt. Budskabet kan være svært at opfatte og det kan være svært at huske hele samtalen. 

De synlige reaktioner er forskellige og kan på overfladen virke kontrolleret og cool eller virke fjern, apatisk, anspændt eller meget snakkende. Man er fysisk til stede, men mentalt et helt andet sted. Det kan føles som om, der bliver trukket et rullegardin ned eller reagerer med udtalelser som eksempelvis: “Jeg har det fint og jeg ved præcis hvad jeg vil” eller “Jeg er alligevel ikke afhængig af det her job.” Disse udtalelser er også et udtryk for forsøg på fornægtelse.
Chokfasen kan vare fra et øjeblik til flere dage.

2. Reaktionsfasen
Når chokfasen har lagt sig indtræder reaktionsfasen, hvor de følelsesmæssige reaktioner vises i form af vrede, gråd og depression. Det kan være en meget glidende overgang. Ingen bryder sig om at lide tab, uanset om det var et godt eller knapt så godt job og derfor forekommer reaktionerne. Du kan i denne fase være urealistisk i overvejelserne omkring opsigelsen og eksempelvis komme med påstande, som ikke passer eller forsøge at fortrænge det skete.

I selve situationen forekommer der typisk meget lidt “ukontrolleret” vrede. Vreden bliver nok udtrykt, hvis ikke under samtalen, så senere. Vreden er ofte udtryk for et ubevidst ønske om at få placeret ansvaret for opsigelsen. Vreden kan dels vendes “udad” mod virksomheden eller den nærmeste leder i form af beskyldninger om inkompetent ledelse, dårlige forretningsmæssige beslutninger. Formålet med projektionen er at placere ansvaret på andre end sig selv. Vreden vil ofte også blive vendt “indad”. Ansvaret for opsigelsen placeres hos én selv og giver sig udtryk i en række selvbebrejdelser som eksempelvis: “Jeg burde have deltaget i flere kurser.” Selvtilliden vil ofte få et knæk, troen på sig selv kan forsvinde og livet kan opleves som fuldstændig mislykket.

Endelig vil det lykkes at kunne forholde sig følelsesmæssigt neutral i forhold til det skete. Årsagen kan være, at du ikke er særligt berørt af opsigelsen, men det kan også skyldes, at du ikke ønsker at tabe ansigt og derfor ikke taler til andre om oplevelsen – heller ikke de nærmeste. Dette kan være et stort problem, idet det kan medføre en fastlåsthed, som bevirker, at det kan være svært at komme videre.

Et centralt spørgsmål, som søges besvaret, er “Hvorfor lige mig?”. Samtlige opsagte medarbejdere søger og vil blive ved med at søge en begrundelse for opsigelsen. Det er derfor vigtigt, så langt det er muligt, at få den rigtige begrundelse af den, som er ansvarlig for opsigelsen.

Reaktionsfasen kan indtræde på opsigelsestidspunktet og vare op til flere uger.

Det vigtigste i denne fase er, at leve sine reaktioner ud, det vil sige give sig selv lov til at være vred eller ked af det. En god samtalepartner, der primært lytter, er et godt redskab dertil.

3. Bearbejdningsfasen
Reaktionsfasen efterfølges af en mere realistisk bearbejdning af opsigelsen. Nu bliver det muligt at forstå, hvorfor det er sket, hvad årsagen har været og kan således begynde at se fordelene ved at skulle forlade arbejdspladsen. Det er karakteristisk, at der vil være et stort behov for at tale om det skete og det kan virke selvcentreret, men er en naturlig reaktion. Der sker en mental forandring.

Bearbejdningsfasen er således en naturlig følge af de to foregående faser og har til formål, at opnå accept af det skete. Du vil ofte få en mere nuanceret opfattelse af baggrunden for opsigelsen og når accepten er til stede, kan blikket vendes fremad. Det bliver muligt at orientere sig mod fremtidige jobmuligheder og begynde at søge nyt arbejde. En vurdering af egne stærke/svage sider, fremtidige jobmål, udarbejdelse af dataliste samt ansøgningsmateriale er vigtige aktiviteter, der bringer én videre mod nyorienteringsfasen.

Bearbejdningsfasen varer typisk fra et halvt til et helt år.

4. Nyorienteringsfasen
I nyorienteringsfasen er opsigelsen på afstand. Der er nu et afslappet og naturligt forhold til det skete og det er muligt at kunne tale om det uden at blive følelsesmæssigt påvirket. Det er igen muligt at kunne koncentrere sig om den nye tilværelse og sit eventuelle nye arbejde. Er krisen godt overstået, vil du ofte komme styrket ud af den.

Artiklen er skrevet af AS3 Outplacement (redigeret og forkortet).

Hvis du har fået viden og inspiration af denne artikel, så send os to ord på en e-mail om dine tanker. Vi glæder os til at høre fra dig.

House of Solutions     e-mail: info@house-of-solutions.dk